Level 25
Level 26

Slowakei


73 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Amtssprache
úradný jazyk
ausländisch
zahraničný
die Außenpolitik
zahraničná politika
die Bevölkerung
obyvateľstvo
die Bevölkerungsgruppe
skupina obyvateľov
der Bezirk
okres
die Bodenschätze
nerastné bohatstvo
die Botschaft
veľvyslanectvo
der Bürger
občan
demokratisch
demokratický
der Einwohner
obyvateľ
die Einwohnerzahl
počet obyvateľov
die Eishöhle
ľadová jaskyňa
das Erdgas
zemný plyn
die Europäische Union
Európska únia
die Fläche
rozloha, plocha, povrch
die Gemeinde
obec
die Geschichte
dejiny, história
die Grenze
hranica
grenzen an
hraničiť s
der Grenzübergang
hraničný priechod
die Hauptstadt
hlavné mesto
das Heimatland
rodná krajina
die Hymne
hymna
inländisch
tuzemský
die Innenpolitik
vnútorná politika
international
medzinárodný
das Kennzeichen
poznávacia značka
die Kohle
uhlie
der Kurort
kúpele
die Lage
poloha
das Land
krajina, vidiek
der Minister
minister
der Ministerpräsident
predseda vlády
das Mitglied
člen
die Mitgliedschaft
členstvo
das Nachbarland
susedná krajina
die Nation
národ
national
národný
die Nationalflagge
národná vlajka
der Norden
sever
nördlich
severný
die Organisation
organizácia
der Osten
východ
östlich
východný
die Partei
strana, (politická)
patriotisch
vlastenecký
der Präsident
prezident
die Regierung
vláda
die Religion
náboženstvo
die Republik
republika
römisch-katholisch
rímsko-katolícky
der Slowake
Slovák
die Slowakei
Slovensko
slowakisch
slovenský
der Staat
štát
die Staatsform
forma štátu
das Staatsgebiet
štátne územie
die Staatsgründung
založenie štátu
das Staatsoberhaupt
hlava štátu
die Steuer
daň
stolz
pyšný, hrdý
der Süden
juh
südlich
južný
das Thermalbad
termálne kúpele
die Trennung
rozdelenie
die Währung
mena
das Wahrzeichen
symbol
das Weltkulturerbe
svetové kultúrne dedičstvo
das Weltnaturerbe
svetové prírodné dedičstvo
die Weltorganisation
svetová organizácia
der Westen
západ
westlich
západný