Level 6 Level 8
Level 7

Zwischenmenschliche Beziehungen


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sich anpassen
prispôsobiť sa
sich ärgern
hnevať sa
bekannt
známy
die Bekanntschaft
známosť
die Beziehung
vzťah
bis über beide Ohren verliebt sein
byť po uši zamilovaný
blutsverwandt
pokrvný príbuzný
die Clique
partia, banda
die Ehe
manželstvo
die Ehefrau
manželka
ehelich
manželský
der Ehemann
manžel
das Ehepaar
manželský pár
die Ehescheidung
rozvod
eifersüchtig
žiarlivý
der Feind
nepriateľ
die Fernbeziehung
vzťah na diaľku
flirten
flirtovať
der Freund
priateľ
die Freundschaft
priateľstvo
frisch verliebt sein
byť čerstvo zamilovaný
gefallen
páčiť sa
der Gegner
protivník, sok
der Geliebte
milenec
sich gewöhnen
zvyknúť si
gut auskommen
dobre vychádzať
hassen
nenávidieť
heiraten
oženiť sa, vydať sa
ein Herz und eine Seele sein
byť jedno telo a jedna duša
das Herzklopfen
búšenie srdca
die Hochzeit
svadba
kennen lernen
poznať, zoznámiť sa
der Kollege
kolega
die Konkurrenz
konkurencia
einen Korb bekommen
dostať košom
küssen
bozkávať
der Lebensgefährte
životný druh
leidenschaftlich
vášnivý
die Liebe
láska
Liebe auf den ersten Blick
láska na prvý pohľad
der Liebeskummer
trápenie z lásky
das Liebespaar
milenecký pár, milenci
misshandeln
zneužívať
der Nachbar
sused
der Partner
partner
die Partnerschaft
partnerstvo
der Rivale
rival, sok
rot werden
sčervenieť
sich scheiden lassen
nechať sa rozviesť
schimpfen
nadávať
streicheln
hladiť, hladkať
streiten
hádať sa
die Traumfrau
žena snov
die Trennung
rozchod
treu
verný
umarmen
objať
verachten
opovrhovať, pohŕdať
verführen
zvádzať
das Verhältnis
vzťah, postoj
verlässlich
spoľahlivý
sich verlieben
zamilovať sa
verliebt
zamilovaný
sich verloben
zasnúbiť sa
verlobt
zasnúbený
Verständnis haben
mať pochopenie
verstehen
rozumieť
vertragen
znášať
vertrauen
dôverovať
der Verwandte
príbuzný
zärtlich
nežný
die Zufallsbekanntschaft
náhodná známosť