Level 1004 Level 1006
Level 1005

15061 - 15075


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to amuse
zabawiać
happening
zdarzenie
stage adaptation; adaptation for the stage
adaptacja sceniczna
bill
broszura informacyjna na temat przedstawienia (program)
prompt box
budka suflera
long-aplauded
długo oklaskiwany
well-cast
dobrze obsadzony
Elizabethan drama
dramat elżbietański
work of theatrical art
dzieło teatralne
special effects
efekty specjalne
lines
fragment tekstu sztuki wypowiedziany przez jednego aktora (kwestia)
downstage
front sceny
upstage
głębia sceny
protagonist
główny bohater
to play on stage
grać na scenie