Level 1006 Level 1008
Level 1007

15091 - 15105


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to come down
pójść w dół (o kurtynie)
to go up
pójść w górę (o kurtynie)
dress rehearsal
próba generalna/kostiumowa
matinee
przedstawienie popołudniowe
theatrical performance
przedstawienie teatralne
street performance
przedstawienie uliczne
soiree
przedstawienie wieczorne
to review a play
recenzować sztukę teatralną
spotlight
reflektor punktowy
to book/to reserve tickets/seats
rezerwować bilety/miejsca
to rehearse
robić próbę
title role
rola tytułowa
house
sala teatralna (widownia)
main/small audience
scena główna/kameralna
stage acting/playing
sceniczna gra