Level 131 Level 133
Level 132

1966 - 1980


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to show reverence
okazywać cześć
communion wafer/ /bread
opłatek komunijny
Holy Scripture
Pismo Święte
to bow(sbs) head
pochylać głowę (w pokłonie)
to commit a sin
popełnić grzech
Ramadan
post mahometański (ramadan)
to take communion
przyjąć komunię
to anathematise
rzucić klątwę
Last Judgement
Sąd Ostateczny
religious sect
sekta religijna
theological seminary/college
seminarium duchowne
the seven sins
siedem grzechów głównych
to take the vows
składać śluby
stations of the cross
stacje drogi krzyżowej
Old Testament
Stary Testament