Level 15 Level 17
Level 16

226 - 240


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
member of a party /union; party/union member
członek partii/związku
parliamentary debate
debata parlamentarna
Declaration of Independence
Deklaracja Niepodległości
Declaration of Human Rights
Deklaracja Praw Człowieka
to come to power
dojść do władzy
to form a cabinet
formować rząd
poll
frekwencja wyborcza
to vote against/for...
głosować przeciw/za ...
to vote in an election
głosować w wyborach
head of state
głowa państwa
lobby
grupa zorganizowanego nacisku (lobby)
diplomatic immunity
immunitet dyplomatyczny
parliamentary privilege
immunitet poselski
to go to the polls
iść na wybory
House of Commons
Izba Gmin (izba niższa parlamentu Wielkiej Brytanii)