Level 16 Level 18
Level 17

241 - 255


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
House of Lords
Izba Lordów (izba wyższa parlamentu Wielkiej Brytanii)
House of Representatives
Izba Reprezentantów (izba niższa parlamentu USA)
parliamentary/presidential/ /electoral campaign
kampania parlamentarna/prezydencka/ /wyborcza
to run for...; to stand for...
kandydować do ...
to run for the post of...; to stand for the post of...
kandydować na stanowisko ...
to run for election; to stand for election
kandydować w wyborach
ballot paper
karta do głosowania
state policy
kierunek polityki państwowej
electoral college (Am)
kolegium wyborcze (dokonujące wyboru prezydenta USA)
polling station
komisja wyborcza
diplomatic corps
korpus dyplomatyczny
political crisis
kryzys polityczy
poll/electoral poll
lista głosujących/wyborcza
polling station; polling place (Am); the polls (Am)
lokal wyborczy
speaker
marszałek (przewodniczący) parlamentu