Level 210 Level 212
Level 211

3151 - 3165


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to take an exam(ination)
przystąpić do egzaminu
happy end(ing)
szczęśliwe zakończenie
successful
uwieńczony sukcesem
to obtain good/ /bad results
uzyskać dobre/złe wyniki
to manage to do (sth)
zdołać zrobić (coś)
total flop
całkowita klapa
Tough/Rotten luck!
Co za niefart!
self-made person
człowiek, który samodzielnie odniósł sukces
to make it
dać radę (dokonać)
to get on well with ...
dawać sobie dobrze radę z ...
to make a breakthrough
dokonać przełomu
to get through successfully
doprowadzić do pomyślnego końca
very important person (VIP)
gruba ryba (VIP)
in luck
mający szczęście
Just my bad luck.
Mam pecha jak zwykle.