Level 277 Level 279
Level 278

4156 - 4170


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chain of distribution
łańcuch dystrybucyjny
market map
mapa rynku
trade brand
marka handlowa
rival brand
marka konkurencyjna
top-selling brand
marka najlepiej się sprzedająca
test market brand
marka obecna na badanym rynku
manufacturer's brand
marka producenta
store brand
marka sprzedawcy
brand leader
marka wiodąca
direct marketing
marketing bezpośredni
marketing and management
marketing i zarządzanie (kierunek studiów/specjalizacja zawodowa)
telemarketing
marketing telefoniczny (telemarketing/ /sprzedaż bezpośrednia przez telefon)
marketing activities/operations
marketingowe działania/operacje
mass media
mass media (środki masowego przekazu)
selling/sales aids
materiały promocyjne i reklamowe