Level 278 Level 280
Level 279

4171 - 4185


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brand manager
menedżer marki
public relations (PR)
metody formowania i zachowania korzystnego obrazu firmy (public relations)
advertising space
miejsce na reklamę
purchasing power
moc nabywcza
strengths
mocne strony
pattern of consumption
model konsumpcji
jingle
motyw muzyczny w reklamie (dżingiel)
buying motives
motywy decyzji o zakupie towaru
commercial/market opportunities
możliwości wprowadzenia wyrobu/wejścia na nowy rynek
to broadcast
nadawać drogą radiową/telewizyjną (emitować)
glut of goods on the market
nadmiar towaru na rynku
excess demand
nadmierny popyt
letterhead
nagłówek firmowy
top-selfing
najlepiej sprzedający się
bottom price
najniższa cena