Level 279 Level 281
Level 280

4186 - 4200


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advertising outlay
nakłady na reklamę
advertising sticker
nalepka reklamowa
to infringe (sb's) rights
naruszać (czyjeś) prawa
sales tools
narzędzia sprzedaży (środki i metody)
brand/ /trade name
nazwa handlowa marki towaru
bargaining
negocjacje cenowe
trade negotiations
negocjacje handlowe
non-negotiable
nie do negocjacji
non-profit
nie nastawiony na zysk
adverse conditions
niekorzystne warunki
advertising standards
normy postępowania w reklamie
advertising medium
nośnik reklamowy (środek przekazu)
advertising blurb
notatka reklamowa (na okładce książki lub opakowaniu)
adopter
nowy nabywca produktu
new release
nowy produkt na rynku