Level 283 Level 285
Level 284

4246 - 4260


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
controlled circulation publications
pisma reklamowe (opłacane przez reklamodawców)
trade journal/magazine/paper/publication
pismo branżowe
sales letter
pismo handlowe
showcard
plakietka reklamowa (umieszczona blisko produktu w punkcie sprzedaży)
marketing plan
plan marketingowy
marketing/advertising campaign planning
planowanie marketingowe/kampanii reklamowej
on an impulse
pod wpływem impulsu
free gift; give-away
podarunek reklamowy (bonus)
to conquer the market
podbić rynek
showcase
pokaz promocyjny
store demonstration
pokaz w sklepie
marketing policy
polityka marketingowa
long-/short-run demand
popyt długotrwały/krótkotrwały
consumer demand
popyt konsumpcyjny
expected demand
popyt oczekiwany