Level 284 Level 286
Level 285

4261 - 4275


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
increasing/ /decreasing demand
popyt rosnący/malejący
seasonal demand
popyt sezonowy
consumer attitudes
postawy konsumenckie
prospecting
poszukiwanie nowych klientów
potential customer/buyer; key/sales prospect
potencjalny klient/nabywca
consumer needs
potrzeby konsumenta
re-release; relaunch(ing)
powtórne wprowadzenie [wypuszczenie) produktu na rynek
to re-release; to relaunch
powtórnie wprowadzić (wypuścić) produkt na rynek
standard of consumption
poziom spożycia
market standing
pozycja na rynku
press advertising campaign
prasowa kampania reklamowa
advertising/sponsored article
prasowy artykuł reklamowy/sponsorowany
law of supply and demand
prawo popytu i podaży
competing product
produkt konkurencyjny
best-selling product
produkt najlepiej się sprzedający