Level 285 Level 287
Level 286

4276 - 4290


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
product/price/promotion/ /place (four P's)
produkt/cena/promocja/miejsce (cztery podstawowe czynniki miksu marketingowego)
consumer/ /markeł profile
profil konsumenta/rynku
demand/turnover/profit forecast
prognoza popytu/obrotów/zysku
sales forecast
prognoza sprzedaży (zbytu)
marketing forecasting
prognozowanie marketingowe
promotion/marketing programme
program działań promocyjnych/marketingowych
advertising programme/blueprint
program kampanii reklamowej
trade promotion
promocja handlowa
in-store promotion
promocja w sklepie
concentrated marketing
promocja wyrobu na określonym obszarze rynku
promotionnal markdown
promocyjna obniżka ceny
promotional matter/film/spot
promocyjny materiał/film/spot
banded pack
promocyjny pakiet towarów
to promote the image of a company
promować image/obraz/wizerunek firmy
trade/check/free sample
próbka handlowa/kontrolna/promocyjna