Level 30 Level 32
Level 31

451 - 465


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
warning
ostrzeżenie
guerrilla; partisan
partyzant
guerrilla/partisan/underground war
partyzantka (działania wojenne)
guerrilla/partisan/underground army
partyzantka (wojsko)
to loot
plądrować
to stir; to incite
podburzać
peaceful
pokojowy
peace
pokój
uprising
powstanie (bunt)
to stop; to hold back
powstrzymać
prevention
prewencja (zapobieganie)
preventive
prewencyjny (zapobiegawczy)
to protest (against sb, sth)
protestować (przeciw komuś/czemuś)
protester
protestujący
provocation
prowokacja