Level 370 Level 372
Level 371

5551 - 5565


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'd like to have ... repaired
Chciałabym oddać ... do naprawy.
spare part
część zapasowa
Can/May I...?
Czy mógłbym ...?
window cleaner
czyściciel okien
to have (sth) cleaned
dać (coś) do czyszczenia
to have (sth) done (by sb); to have (sb) do (sth)
dać (coś) do zrobienia (komuś)
to have (sb's) clothes dry-cleaned
dać odzież do pralni chemicznej
to have piano tuned in
dać pianino do nastrojenia
to have (sb's) clothes washed and ironed
dać rzeczy do prania i prasowania
to have(sb's) car repaired/serviced
dać samochód do naprawy/przeglądu
well-tailored
dobrze skrojony
master's diploma
dyplom mistrzowski
(of) high/ /top quality
jakości wysokiej/najwyższej
When will the prints be ready?
Kiedy ... będzie/będą gotowe?
to clean the window
myć okno