Level 371 Level 373
Level 372

5566 - 5580


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
by appointment
na umówione zlecenie
to order
na zamówienie
emergency repairs
naprawa ekspresowa
service of guarantee
naprawa w ramach gwarancji
reasonably priced
o umiarkowanych cenach
twenty-four-hour service
obsługa całodobowa
to cancel an order
odwołać zamówienie
Shall I pay now or on/when collecting the prints?
Płacę teraz czy przy odbiorze?
beautician's; beauty salon; beauty parlor (Am)
salon kosmetyczny/piękności
service industry
sektor usług
garage
stacja obsługi samochodów
to tailor
szyć na miarę
TV engineer
technik napraw telewizyjnych
phone appointment
umówienie się przez telefon
to take measurements
zdjąć miarę (u krawca)