Level 408 Level 410
Level 409

6121 - 6135


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
provisional driving licence
tymczasowe prawo jazdy
participant in the traffic
uczestnik ruchu drogowego
high/main street
ulica główna
shopping street
ulica handlowa
one-way street
ulica jednokierunkowa
to give right of way (Am)
ustąpić (udzielić) pierwszeństwa przejazdu
Give way; Yield (way) (Am)
„Ustąp pierwszeństwa przejazdu" (znak drogowy)
School
„Uwaga na dzieci" (znak drogowy)
Wild animals
„Uwaga na dzikie zwierzęta" (znak drogowy)
favourable/unfavourable weather conditions
warunki pogodowe sprzyjające/niesprzyjające
underground entrance; subway entrance (Am)
wejście do metra
crossroads; crossing; junction; intersection (Am)
węzeł drogowy (skrzyżowanie dróg)
good/poor visibility
widoczność dobra/słaba
motorway approach
wjazd na autostradę
traffic island
wysepka uliczna