Level 409 Level 411
Level 410

6136 - 6150


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to get out of a car
wysiąść z samochodu
to behave cautiously about...
zachować ostrożność w związku z...
No parking
„Zakaz parkowania" (znak drogowy)
No traffic
„Zakaz ruchu" (znak drogowy)
Closed to pedestrians
„Zakaz ruchu pieszych" (znak drogowy)
Left/Right turn prohibited
„Zakaz skrętu w lewo/prawo" ( znak drogowy)
No entry
,Zakaz wjazdu" (znak drogowy)
vehicles over height...metres"
Zakaz wjazdu pojazdów o wysokość ponad...metrów(znak drogowy)
Closed to bicycles/motorcycles
„Zakaz wjazdu rowerów/motocykli" (znak drogowy)
Closed to lorries
„Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" (znak drogowy)
Passing prohibited
„Zakaz wyprzedzania" (znak drogowy)
Stopping prohibited
„Zakaz zatrzymywania się" (znak drogowy)
No U-turn
„Zakaz zawracania" (znak drogowy)
to faster safety/seat belts
zapiąć pasy bezpieczeństwa
to pass (sbs) driving test
zdać egzamin na prawo jazdy