Level 411 Level 413
Level 412

6166 - 6180


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to hit and run
potrącić samochodem i uciec z miejsca wypadku
to put (sbs) foot down
prowadzić samochód z dużą prędkością
bear trap (Am)
pułapka radarowa
to bottle up the traffic
spowodować zator drogowy
to hog the road
tamować ruch
to fine(sb) for...
wlepić (komuś) mandat za ...
born driver
urodzony kierowca
to take the wheel
usiąść za kierownicą
to tie up the the wheel traffic
zatkać ruch na drodze
to get caught/stuck in a traffic jam
utknąć w korku drogowym
holdup; bottleneck
zator na drodze
to hitch a ride; to get/to thumb a lift
złapać okazję
to warn
alarmować (ostrzegać)
ambulance
ambulans (karetka pogotowia)
to examine; to scrutinise
badać (analizować sytuację)