Level 464 Level 466
Level 465

6961 - 6975


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
land-borne transport; land-borne transportation (Am)
lądowa/-y komunikacja/transport
berth; couchette
ka)
window/middle/aisle seat
miejsce przy oknie/w środku/przy przejściu
Have a nice journey!
Miłej podróży!
on foot
na piechotę (pieszo)
railway embankment
nasyp kolejowy
Do not open the door while the train is in motion'
„Nie otwierać drzwi w czasie jazdy pociągu"
Do not lean out of the window'
„Nie wychylać się przez okno"
Do not get off while the train is in motion'
„Nie wysiadać podczas biegu pociągu"
to miss ...
nie zdążyć na ...
What time is the next train/coach/bus to ...?
O której jest następny pociąg/autokar/autobus do ...?
to make a journey (by sth); to go on a journey (by sth)
odbyć podróż (czymś)
to be due at...
odjeżdżać o godzinie ... (według rozkładu)
sliding window
okno przesuwane
fare
opłata za przejazd (taryfa)