Level 465 Level 467
Level 466

6976 - 6990


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The delay is subject to change'
„Opóźnienie może ulec zmianie"
No smoking'
„Palenie wzbronione"
long-distance train
pociąg dalekobieżny
express/fast train
pociąg ekspresowy/pośpieszny
electric train
pociąg elektryczny
Eurocity/lnter-city train
pociąg Eurocity/lntercity
passenger/slow train
pociąg osobowy
commuting train
pociąg podmiejski
shuttle train
pociąg podmiejski kursujący wahadłowo
sleeper
pociąg sypialny
freight train; freight (Am)
pociąg towarowy
limited train
pociąg z miejscówkami/rezerwacją miejsc
departure lounge
poczekalnia dla odjeżdżających
sleeper; tie (Am)
podkład kolejowy
uneventful journey
podróż bez przygód