Level 466 Level 468
Level 467

6991 - 7005


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tiring/arduous/exhausting journey
podróż męcząca/uciążliwa/wyczerpująca
monotonous/ /boring journey
podróż monotonna/nudna
dangerous/hazardous journey
podróż niebezpieczna
return journey; round journey (Am)
podróż powrotna/w tę i z powrotem
single journey;one-way journey (Am)
podróż w jedną stronę
holiday journey
podróż wakacyjna
to travel the world
podróżować po świecie
to go to ... by train/coach/bus; to take a train/coach/bus to...
pojechać pociągiem/autokarem/autobusem do ...
communications
połączenia komunikacyjne
to drive
prowadzić samochód (jechać)
level crossing
przejazd kolejowy
aisle
przejście między rzędami foteli
to break journey
przerwać podróż
to change trains at..
przesiadać się z pociągu na...
to arrive in a city
przybyć do miasta