Level 471 Level 473
Level 472

7066 - 7080


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fuselage
kadłub
to taxi
kołować (dojeżdżać do/z pasa startowego)
taxiing
kołowanie
transport; transportation (Am)
komunikacja (transport/przewóz ludzi/ładunków)
tail spin
korkociąg
landing
lądowanie
airfield
lądowisko
line
linia (przedsiębiorstwo przewozu ludzi i towarów lub trasa, po której regularnie kursują pociągi/autobusy/samoloty)
(air)liner
liniowiec
flight
lot (rejs)
hatch
luk
stop; intermediate
międzylądowanie
mile
landing mila
excess luggage/baggage
nadbagaż
navigator
nawigator