Level 626 Level 628
Level 627

9391 - 9405


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dancing; dancing club/hall
dansing
dessert
deser
to thank
dziękować
to call (on sb); to visit (sb)
gościć (u kogoś) (odwiedzać/przebywać z wizytą)
stay; visit
gościna
congratulations
gratulacje
to congratulate (sb on sth)
gratulować (komuś czegoś)
politeness
grzeczność (dobre zachowanie)
favour; favor (Am); kindness
grzeczność (przysługa)
party
impreza (zabawa/spotkanie towarzyskie)
to party
imprezować (bawić się)
food
jedzenie
club
klubowy
colleague; workmate; business associate
kolega (z pracy)
friend
kolega (znajomy na stopie towarzyskiej)