Level 64 Level 66
Level 65

946 - 960


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
warship; naval craft ; man-of-war
okręt wojenny
combat kit
oporządzenie bojowe
conscientious objector
osoba odmawiająca służby wojskowej ze względów na przekonania
to do military service
pełnić służbę wojskową
the Pentagon
Pentagon
marines
piechota morska
the First World War; World War I; the Great War
pierwsza wojna światowa
fighter pilot
pilot myśliwca
machine gun
pistolet maszynowy
peace plan
plan pokojowy
shell
pocisk artyleryjski
missile
pocisk rakietowy
to raise the alarm
podnieść alarm
to sign a peace treaty
podpisać traktat pokojowy
armoured vehicle
pojazd pancerny