Level 65 Level 67
Level 66

961 - 975


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Peace is at risk
Pokój jest zagrożony.
world peace
pokój światowy
battlefield
pole bitewne
minefield
pole minowe
military police (MP)
policja wojskowa
soldierlike bearing
postawa wojskowa
standing on attention
postawa zasadnicza (na baczność)
to conscript; to draft
powoływać do wojska
to go to war
pójść na wojnę
to negotiate; to carry on negotiations
prowadzić rokowania
to wage war
prowadzić wojnę
to take over command
przejąć dowództwo
to cease fire
przerwać ogień
Cease fire!
Przerwać ogień!
to outnumber
przeważać liczebnie