Level 692 Level 694
Level 693

10381 - 10395


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to lend (sb sth)
pożyczać (komuś coś)
work
praca (czynność)
thesis ; dissertation
praca (dyplomowa)
project; work; composition
praca (produkt/wytwór)
assignment; project; work; task
praca (zadanie)
to work (on sth)
pracować (nad czymś)
subdean
prodziekan
professor (Prof)
profesor (prof.)
professorship
profesura
professor conferring a degree
promotor
deputy rector; prorector
prorektor
subject
przedmiot (tematyka kursu/studiów)
to copy
przepisać
to accept; to admit
przyjąć (dopuścić do uczestnictwa)
acceptance; admission
przyjęcie (dopuszczenie do uczestnictwa)