Level 696 Level 698
Level 697

10441 - 10455


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
title
tytuł (książkl/artykułu/itp.)
degree
tytuł (stopień naukowy)
application
ubieganie się
college
uczelnia
to learn ; to study
uczyć (się)
university
uniwersytecki
university
uniwersytet
contingent pass
warunek (warunkowe zaliczenie)
veterinary medicine
weterynaria
insight (into sth)
wgląd (w coś)
expulsion
wydalenie
to expel (sb from sth)
wydalić (kogoś z czegoś)
lecture
wykład (forma zajęć studenckich lub odczyt)
to lecture
wykładać
assignment; project; work; task
zadanie (praca)