Level 830 Level 832
Level 831

12451 - 12465


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
distributor
kolporter
to distribute
kolportować
comics; comic strip; cartoon
komiks
proofreading
korekta
correspondent
korespondent
critique
krytyka (ocena)
the critics
krytyka (ogół krytyków)
bookselling
księgarski
italic type; italics
kursywa (krój czcionki pochyłej)
quarterly
kwartalnik
line
linijka (wiersz tekstu)
misprint
literówka (błąd dukarski)
column
łam (kolumna tekstu)
to make up columns/pages
łamać (dzielić na łamy/strony)
magazine; journal; periodical
magazyn (czasopismo/periodyk/pismo)