Level 846 Level 848
Level 847

12646 - 12660


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wet from the press
prosto spod prasy drukarskiej
to skim through a magazine
przeglądać czasopismo
blown up by the press
rozdmuchany przez prasę
front-page news; splash
sensacja na pierwszą stronę gazet
to hit the headlines
trafić na czołówki
to see the light of the day
ujrzeć światło dzienne (ukazać się)
scoop
wiadomość podana przed innymi gazetami
stop-press news
wiadomość z ostatniej chwili
aerial; antenna (Am)
antena
broadcast; programme; program (Am)
audycja (program)
audience
audytorium (ogół słuchaczy)
direct; live
bezpośredni (na żywo)
documentary
dokument (program dokumentalny)
documentary
dokumentalny
journalist
dziennikarz (redaktor)