Level 847 Level 849
Level 848

12706 - 12720


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
radio; radio set
radio (radioodbiornik/odbiornik radiowy)
radio; radio set
radioodbiornik (radio/odbiornik radiowy)
(radio) listener
radiosłuchacz
radio (broadcasting) station
radiostacja (stacja/rozgłośnia radiowa)
editor; producer
realizator (programu)
to edit; to produce
realizować (program)
editing
redakcja (redagowanie programu)
editorial office
redakcja (siedziba stacji radiowej/telewizyjnej)
to record
rejestrować (nagrywać)
commercial (spot) (for sth); advertisement (for sth)
reklama (czegoś)
radio (broadcasting) station
rozgłośnia (radiostacja/stacja radiowa)
entertaining; light
rozrywkowy (lekki)
series
serial
listener
słuchacz
to listen (to sth)
słuchać (czegoś)