Level 848 Level 850
Level 849

12721 - 12735


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
station
stacja (radiowa/telewizyjna)
stereo
stereo
studio
studio
(satellite) dish
talerz (antena satelitarna)
talkshow
talkshow (rozmowa z udziałem gości i publiczności)
(video)clip
teledysk (klip/wideoklip)
(TV) viewer
telewidz
television (TV)
telewizyjny
transmission; broadcast
transmisja (przekaz)
to transmit; to broadcast
transmitować (nadawać/przekazywać)
appliance
urządzenie
video; video cassette recorder (VCR)
wideo (magnetowid)
video
wideo (technika zapisu obrazu/dźwięku)
(video)clip
wideoklip (klip/teledysk)
audience
widownia (ogół widzów)