Level 856 Level 858
Level 857

12841 - 12855


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the post
poczta (Instytucja)
post;mail (Am)
poczta (przesyłki drogą pocztową)
post office
poczta (urząd pocztowy)
by post; by mail (Am)
pocztą
postal; post; mail (Am)
pocztowy
recorded (delivery); certified (mail) (Am)
polecony (za potwierdzeniem nadania/odbioru)
postscript (PS)
postscriptum (PS)
greetings
pozdrowienia (listowne)
compliments; love; regards
pozdrowienia (na końcu listu, dla adresata bądź osób trzecich)
postmark
stempel
to mark
stemplować
telegram; cable
telegram
weight
waga (ciężar przesyłek)
scales; scale (Am)
waga (urządzenie)
registered
wartościowy (o zadeklarowanej przy wysyłce wartości, na którą jest ubezpieczony)