Level 88 Level 90
Level 89

1321 - 1335


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be tried
być sądzonym
to be court-martialled
być sądzonym w trybie wojennym
to be in possession of drugs
być w posiadaniu narkotyków
to be summonsed to appear as a witness
być wezwanym do sądu w charakterze świadka
He has been previously convicted of hooliganism.
Był już karany za chuligańskie wybryki.
He was once prosecuted for mugging.
Był niegdyś postawiony przed sądem za pobicie.
solitary confinement
cela pojedyncza
She is to stand trial for several offences.
Czeka ją proces za kilka wykroczeń.
to give (sb) another chance
dać (komuś) jeszcze jedną szansę
corrupting minors
deprawacja nieletnich
to execute
dokonać egzekucji
to extradite
dokonać ekstradycji
to assassinate
dokonać zamachu
to pilfer
dokonywać drobnych kradzieży
to embezzle funds
dokonywać malwersacji