Level 90 Level 92
Level 91

1351 - 1365


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
legal code
kodeks prawny
gas chamber
komora gazowa
legal costs
koszty sądowe
shoplifting
kradzieże w sklepach
to shoplift
kraść w sklepach
electric chair
krzesło elektryczne
warrant of arrest
list gończy
to break the law
łamać prawo
law-breaking
łamanie prawa
jury
ława przysięgłych
The jury finds the defendant guilty/not guilty
„Ława przysięgłych uznaje podsądnego winnym/niewinnym".
scene of the crime
miejsce przestępstwa/zbrodni
premeditated murder
morderstwo z premedytacją
at (sb's) own risk
na (czyjeś) własne ryzyko
corrupt practices
nadużycia finansowe