Level 935 Level 937
Level 936

14026 - 14040


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
network administrator
administrator sieci
base address
adres bazowy
destination address
adres docelowy
electronic/e-mail/Internet/network address
adres elektroniczny/e-mailowy/internetowy/sieciowy
abbreviated address
adres skrócony
device address
adres urządzenia
virtual address
adres wirtualny
return (e-mail) address
adres (e-mailowy) zwrotny
message target
adresat wiadomości
data update/updating
aktualizacja danych
automatic logging in/login
automatyczne logowanie (do sieci/internetu)
auto-redial
automatyczne powtarzanie wybierania numeru (przy użyciu modemu)
current session
bieżąca sesja
bits per second (bps)
bitów na sekundę (bps: prędkość transmisji bitów danych)
Internet business
biznes w internecie