Level 937 Level 939
Level 938

14056 - 14070


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
HTTP (protokół przesyłania hipertekstu)
ICQ ('l Seek You)
ICQ („Szukam cię": program do nawiązywania kontaktów w internecie)
network user identification
identyfikacja sieciowa użytkownika
internet infrastructure
infrastruktura internetowa
Internet stock exchange
internetowa giełda
on-line book
internetowa książka
spam
internetowa poczta reklamowa (spam)
Internet chat
internetowa pogawędka
online journal
internetowe czasopismo
Internet shopping
internetowe zakupy
Internet service provider (ISP); hosting service
internetowy dostawca usług/provider
Internet giant
internetowy gigant
WWW Internet service
internetowy serwis WWW
Internet shop/supermarket
internetowy sklep/supermarket
IRC (Internet Relay Chat)
IRC (usługa umożliwiająca dyskutowanie za pośrednictwem internetu)