Level 942 Level 944
Level 943

14131 - 14145


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
WWW/web page
strona WWW/w sieci
to seek information on the Internet
szukać informacji w internecie
Search within results'
„Szukaj w zakresie"
l Seek You' (ICQ)
„Szukam cię": program do nawiązywania kontaktów w internecie (ICQ)
webmaster
administrator/twórca stron WWW (webmaster)
modem speed
szybkość modemu
transmission speed/rate
szybkość transmisji
baud
szybkość transmisji danych (bod)
to download a file from the Internet
ściągnąć plik z internetu
mass medium
środek masowego przekazu (multimedium/medium masowe)
WWW resources
światowe zasoby WWW
file transfer
transfer plików
online/off line mode
tryb online/offline
Internet service
usługa internetowa
to get an access to the Internet
uzyskać dostęp do internetu