Level 943 Level 945
Level 944

14146 - 14160


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
WAN (Wide Area Network)
WAN (sieć rozległa)
WAP (Wireless Application Protocole)
WAP (protokół zastosowań bezprzewodowych)
incoming/outgoing message
wiadomość przychodząca/wychodząca
virtual library
wirtualna biblioteka
virtual auction
wirtualna licytacja/aukcja
virtual reality
wirtualna rzeczywistość
virtual business
wirtualny biznes (firmy operujące w rzeczywistości wirtualnej)
virtual computer shop
wirtualny sklep komputerowy
cybermall
wirtualny supermarket
web site (WWW)
witryna sieciowa (WWW)
to type an e-mail address
wpisać adres internetowy
to enter a server name
wpisać nazwę serwera
WWW(Worldwide Web)
WWW (Ogólnoświatowa Sieć Komputerowa/Sieć Ogólnoświatowa)
WWW (web site)
WWW (witryna sieciowa)
interesting WWW pages list
wykaz ciekawych stron WWW