Level 944 Level 946
Level 945

14161 - 14175


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to e-mail; to send an e-mail
wysłać e-mail
bookmark
zakładka dla stron WWW (lista ulubionych stron)
to create an e-mail account
założyć konto e-mailowe
to design a WWW page
zaprojektować stronę WWW
to earn on the Internet
zarabiać przez internet
Internet resources
zasoby internetowe
Netiquette
zbiór zasad zachowania w internecie (etykieta internetowa)
Integrated Services Digital Network (ISDN)
zintegrowana sieć cyfrowa (ISDN)
chat
chat (pogawędka w internecie)
to chat
chatować (gawędzić w internecie)
cybersurfer
cybernauta (osoba poruszająca się w cyberprzestrzeni)
CUL8R ('See you later)
„Do zobaczenia później" (angielski skrót używany w korespondencji internetowej)
TlA (Thanks in advance')
„Dziękuję z góry" (angielski skrót używany w korespondencji internetowej)
Netiquette
etykieta internetowa (zbiór zasad zachowania w internecie)
computer geek
geniusz komputerowy ignorujący etykę internetową