Level 965 Level 967
Level 966

14476 - 14490


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emotion; thrill
wzruszenie
to get involved (in sth)
zaangażować się (w coś)
commitment; involvement
zaangażowanie
committed; involved
zaangażowany
admirable; delightful
zachwycający
to bewitch; to enchant
zachwycić
amazing
zadziwiający
to interest; to arouse interest
zainteresować
banned
zakazany
outline
zarys
surprising; astonishing
zaskakujący
to entitle
zatytułować
entitled; under the title
zatytułowany (pod tytułem)
contents
zawartość (treść/wątek)
turn
zwrot (zmiana akcji)