Level 3 Level 5
Level 4

46 - 60


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
przeobrażenie
Umwandlung
tożsamość
Identitaet
poznanie
Erkenntnis
obywatel
Buerger
gospodarka oparta na wiedzej
wissensbasierte Wirtschaft
wyniki statystyczny
statistische Ergebnisse
zgłoszone
(an)gemeldet
udzielony
erteilt
równorzędnie
gleichbedeutend, identisch
zawierać / zawrzeć
enthalten, umfassen
wyodrębniać / wyodrębnić
unterscheiden, ausschliessen
wyodrębnienie
Sonderstellung
tajne
geheim
dotyczyć / dotyczeć
betreffen
dotyczące
betreffend