Level 40 Level 42
Level 41

New level


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pojawiać się / pojawić się
erscheinen, sich zeigen
ratować / uratować
retten
przestrzegać
beachten, wahren
wręczać / wręczyć komuś coś
jmd. etw. ueberreichen
powstrzymać / powstrzymywać
aufhalten, unterdruecken
dowiedzieć się o czymś
von etw. erfahren
opiekun(ka)
Pfleger(in)
przejmować się czymś
von etw. beunruhigt werden
kraść /ukraść
stehlen
przestępca
Verbrecher
rozwiedziony
geschieden
oszczędny
sparsam
sprytny
clever
polegać na kimś
sich auf jmd. verlassen
odgadnąc / odgadywać
loesen, erraten
prowokować / sprowokować
provozieren
odpowiedzialny
verantswortungsbewusst
opanowany
zuverlaessig, gelassen
samolubny
egoistisch
strasznie
entsetzlich
równowaga
Gleichgewicht
również
ebenfalls
wytrącić kogoś z równowagi
jmd. aus dem Gleichgewicht bringen
rozrzutny
verschwenderisch