Level 24
Level 25

IT Words 1


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zrušiť, prerušiť, náhle ukončiť (program)
abort
prístup
access
príslušenstvo, doplnok
accessory
adaptér
adapter
prídavný
add on
adresa, jednoznačný kód, priradený miestu, kde sú uložené súbory, zariadeniu v systéme alebo sieti, alebo akémukoľvek inému zdroju údajov v sieti
adress
správca (systému)
administrator
súhlasiť
agree
umelá inteligencia
AI (artificial intelligence)
výstraha
alert
zástupné meno
alias
zarovnať (text v editore)
align
analógový
analog
kotva,ukotvenie
anchor
aplikačné programové rozhranie
API (Application Programing Interface)
aplikácia
application
oblasť
area
archív (dát)
archiv
pole
array
šípka
arrow
umelá inteligencia
artificial intelligence
vzostupný
ascending
zostaviť,zmontovať
assemble
hviezdička,pomlčka
asterisk
zavináč,znak @
at sign
mailu)
attachment
útok (na počítačovú sieť)
attack
príznak,atribút
attribute
overenie
authentication
overiť (pravosť, totožnosť)
authorize
oprávnený užívateľ
authorized user
automatické vytáčanie
autodial
automatické ukladanie
autosave
dostupný,dosiahnuteľnýav
ailable
dostupná pamäť
available memory