Level 2
Level 1

1-2. Haftalar


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
İş Güvenliği
Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemler zinciri
İş Güvenliğinin Amacı
Çalışanlara en sağlıklı ortamı sunmak,
İş Güvenliğinin Amacı
Çalışma koşullarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak,
İş Güvenliğinin Amacı
İş ve çalışan arasında maksimum uyumu sağlamak,
İş Güvenliğinin Amacı
Çalışma sahasındaki riskleri minimum hale getirmek,
İş Güvenliğinin Amacı
Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
İş Güvenliğinin Amacı
Çalışma verimini arttırmak.
Kaza
Olayların planlandığı akışta yürümemesi sonucunda kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ya da ölümlerine sebep olan olay
İş kazası
belirli koşullar altında meydana gelen ve çalışanı hemen veya sonradan, bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır
İş Kazası Olmanın Şartları
Çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelmesi,
İş Kazası Olmanın Şartları
İşveren tarafından yürütülmekte olan bir iş dolayısıyla meydana gelmesi,
İş Kazası Olmanın Şartları
Çalışanın işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi ile asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelmesi,
İş Kazası Olmanın Şartları
Çalışanın işverence sağlanan bir taşıtta işin yapıldığı yere götürülüp getirildiği sırada meydana gelmesi,
İş kazalarının Nedenleri
Güvensiz hareketler, güvensiz şartlar ve bilinmeyen sebepler,
Güvensiz hareketler
Sorumsuz bir biçimde görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan güvensiz bir şekilde çalışmak,
Güvensiz hareketler
Tehlikeli hızda, çalışmak veya techizat kullanmak,
Güvensiz hareketler
Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokmak,
Güvensiz hareketler
Tehlikeli cihazlar kullanmak veya donanımı güvensiz bir şekilde kullanmak,
Güvensiz hareketler
Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleştirme vb. hareketler
Güvensiz hareketler
Güvensiz duruşlar,
Güvensiz hareketler
Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak,
Güvensiz hareketler
Şaşırma, kızgınlık, irkilme gibi davranışlar,
Güvensiz hareketler
Güvenliği önemsememek ya da kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamak,
Güvensiz şartlar
İş yerinde yetersiz koruma yapılması veya koruyucu kullanılmaması,
Güvensiz şartlar
Koruyucunun hiç yapılmamış olması,
Güvensiz şartlar
Kusurlu, pürüzlü, sivri, eskimiş aletlerin bulundurulması,
Güvensiz şartlar
Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler,
Güvensiz şartlar
Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları,
Güvensiz şartlar
Mekanik, kimyevi, elektriksel ve nükleer koşullar,
Güvensiz şartlar
Yetersiz havalandırma, hava kaynakları ve kötü çevre koşulları,
Güvensiz şartlar
Güvenli iş elbisesi ya da gözlük, eldiven ve maske vermemek, yorucu yüksek topuk ve benzeri şeyler,
İş Kazalarının Zararları
Doğrudan Zararlar ve Dolaylı Zararlar olmak üzere 2'ye ayrılır.
Doğrudan Zararlar
Makine ve teçhizat zararları,
Doğrudan Zararlar
Tazminat davaları,
Doğrudan Zararlar
İlk yardım masrafları,
Doğrudan Zararlar
Diğer tıbbi masraflar,
Dolaylı Zararlar
Kaybolan iş gücü,
Dolaylı Zararlar
Üretim kaybı,
İş Kazası İstatistikleri (Türkiye)
%99 İş Kazası, %1 Meslek Hastalığı
İş Kazası İstatistikleri (Dünya)
%44 İş Kazası, %56 Meslek Hastalığı
Güç Sisteminin Bileşenleri
Enerji Üretimi, Enerji İletimi, Enerji Dağıtımı olarak 3'e ayrılır.
Enerji Üretimi
Farklı enerji türlerinin elektrik enerjisine çevrildiği birimdir.
Enerji İletimi
Üretilen enerjinin iletim hatları üzerinden nakledildiği kısımdır.
Enerji Dağıtımı
Enerjinin tüketicilere ulaştırıldığı noktadır.
13,8kV
Ülkemizde santral çıkışları sıklıkla ...... gerilim değerine sahiptir.
380kV ve 154kV
İletim sisteminde ise ..... ve ..... olmak üzere 2 farklı gerilim seviyesi tercih edilir.
34,5kV gerilim seviyesinden
Orta büyüklükteki sanayi kuruluşları ............. den beslenirler.
İletim Sisteminden
Demir-Çelik tesisleri gibi büyük güçlü sanayi kuruluşları ve raylı ulaşım sistemleri gibi büyük güç çeken kuruluşlar ............ den beslenirler
Şalt Tesislerinde Kullanılan Elemanlar
Güç trafosu,
Şalt Tesislerinde Kullanılan Elemanlar
Ayırıcı,
Şalt Tesislerinde Kullanılan Elemanlar
Kesici,
Şalt Tesislerinde Kullanılan Elemanlar
Baralar,
Şalt Tesislerinde Kullanılan Elemanlar
Akım Trafosu,
Şalt Tesislerinde Kullanılan Elemanlar
Koruma Teli,
Şalt Tesislerinde Kullanılan Elemanlar
Parafudr,
Şalt Tesislerinde Kullanılan Elemanlar
İzolatörler,
Güç trafosu (tanım)
AC’de güç sabit kalmak koşulu ile elektrik enerjisinin gerilim ve akım değerlerini ihtiyaca göre değiştirmeye yarayan elemandır.
Ayırıcı (tanım)
Devre yüksüz halde iken açma ve kapama işlemi yapabilen ve açık konumda gözle görülür bir ayırma aralığı oluşturan şalt cihazıdır. Ayırıcı, tesis bölümlerini birbirinden ayırarak bakım ve kontrol işlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.
Transfer ayırıcısı (tanım)
Çift baralı sistemlerde transfer barasının enerjilendirilmesini sağlar.
Kesici (tanım)
Yük akımını ve kısa devre akımlarını kesmeye yarayan şalt cihazıdır.
Kesici (tanım)
...... 'ler devreyi boşta, yükte ve kısa devre durumunda açık kapayabildikleri gibi, otomatik kumanda ile açılıp kapanması da mümkündür.
Kesici (tanım)
Kısa süreli açma kapamalar otomatik olarak ..... tarafından yapılır. Hayati korumanın yanında sistem üzerinde meydana gelebilecek hasarları da minimum düzeye indirirler.
Baralar (tanım)
Temel olarak ......, elektrik teçhizatının birleştiği düğüm noktalarıdır.
Çift Baralı (tanım)
........... sistemlerde transfer bara enerjilendirilerek, enerji sürekliliği sağlanır ve sistem güvenilirliği arttırılır.
Akım Trafosu (tanım)
.......... büyük değerli akımların ölçülmesinde kullanılır. Bunun yanında röle ve ölçü aletlerinin yüksek gerilim sisteminden izolasyonunu sağlar.
Koruma Teli (tanım)
Sistemi yıldırımlara karşı korur.
Parafudr (tanım)
Yüksek gerilim tesislerinde hat arızaları, yıldırım düşmeleri, kesici açmaları gibi durumlar sonucu meydana gelen, aşırı ve zararlı gerilim şoklarını önleyen koruma elemanıdır.
İzolatörler (tanım)
Metal aksamların enerjilendirilmesini önleyen elemanlardır.
Paratonerler (tanım)
Yıldırım darbelerine karşı koruma sağlar.
Röleler (tanım)
Bozucu etki altında koruma sağlar.