Level 9 Level 11
Level 10

11. Hafta (Ayırıcılar)


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Görevlerine Göre Ayrıcılar
Hat Ayırıcısı
Görevlerine Göre Ayrıcılar
Bara Ayırıcısı
Görevlerine Göre Ayrıcılar
Toprak Ayırıcısı
Görevlerine Göre Ayrıcılar
By-Pass Ayırıcısı
Görevlerine Göre Ayrıcılar
Transfer Ayırıcısı
Görevlerine Göre Ayrıcılar
Bara Bölümleyici Ayırıcı
Hat Ayırıcısı (tanım)
İletişim hattının başında veya sonunda bulunur. Hattın izole edilmesi için kullanılır. Bağlı olduğu kesicinin açık olması durumunda açma kapama yapar.
Bara Ayırıcısı (tanım)
Baranın giriş ve çıkışlarında bulunur. Baranın izole edilmesini sağlar. Bağlı olduğu kesicinin açık olması durumunda açma kapama yapar.
Toprak Ayırıcısı (tanım)
Enerjisi kesilmiş hatlarda koruma sağlar. Normal işletme durumunda açıktır. Bağlı bulunduğu kesicinin kapalı olduğu durumda toprak ayırıcısının kapalı olmasını engelleyen özel kilit tertibatları vardır.
By-Pass Ayırıcısı (tanım)
Kesiciye paralel çalışan ayırıcılardır. Yük altında açma kapama yapabilir. Paralel çalıştığı kesicinin kullanılmadığı durumlarda hattın sürekliliğini sağlar.
Bara Bölümleyici Ayırıcı (tanım)
Aynı gerilimli baraların birbirine bağlanmasını veya ayrılmasını sağlar.
Monte Edildiği Yere Göre Ayırıcılar
Dâhili Tip Ayırıcılar: Kapalı hücre ya da şalt tesisi üzerinde bulunur.
Monte Edildiği Yere Göre Ayırıcılar
Harici Tip Ayırıcılar: Direk üzerinde kullanılan ya da şalt sahaları üzerinde kullanılan ayırıcılardır.
Yapılarına Göre Ayırıcılar
Bıçaklı Ayırıcılar
Yapılarına Göre Ayırıcılar
Döner İzolatörlü Ayırıcılar
Yapılarına Göre Ayırıcılar
Yük Ayırıcısı
Bıçaklı Ayırıcılar (tanım)
Hareketli kontakları bıçak şeklindedir. Sigortalarla birlikte kullanılırlar. Böylece arıza durumları sisteme yansıtılmaz.
Döner İzolatörlü Ayırıcılar (tanım)
Hareketli kontaklara bağlı izolatörler kendi ekseni etrafında dönebilir. (Örnek: Pantoğraf ayırıcı)
Yük Ayırıcısı (tanım)
Normal işletme koşullarında devreyi açıp kapatabilirler. Çoğu zaman Y.G. sigortası ile birlikte kullanılırlar. Devreyi çok hızlı açar. Hareketli ve sabit kontak üzerinde metal ilaveler vardır. Ark, bu metal ilaveler üzerinde oluşur. Oluşan ark, üzerinde bulunan ark sönümlendirme hücresi ile sönümlendirilir.