Level 1 Level 3
Level 2

3. Hafta (Tesisler)


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Elektrik kuvvetli akım tesisleri
Elektrik enerjisinin üretilmesini, depolanmasını, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik, ışık, vb. enerjilerine dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.
Elektrik İç Tesisleri
Yapıların içindeki her türlü A.G. tesisleri, evlere ait, bağ, bahçe tesisleri ile sürekli tesislerin işletmeye açılmasına kadar kurulmuş geçici tesislerdir.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Madde353-Elektrik tesisatı, cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılacak, bakım ve işletmesi sağlanacaktır.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Madde354-Nemli ve tozlu yerlerle geçici olarak nemli olan, ıslak, korozif, yangın tehlikesi arz eden ve yüksek sıcaklığı olan yerlerde yapılmış ve yapılacak elektrik tesisatı ile bina dışına yapılmış elektrik tesisatı, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesine uygun olacaktır.
3 gruba
Elektrik ile ilgili fen adamları .... ayrılır
Fen Adamları 1. Grup
En az 3 veya 4 yıl yüksek teknik öğrenim görenler.
Fen Adamları 2. Grup
En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile orta okuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.
Fen Adamları 3. Grup
En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu’nun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.
50 kW'ye kadar
...... Elk. İç tesisi plan, proje hazırlanması ve imzalanması (1. Grup)
30 kW'ye kadar
...... Elk. İç tesisi plan, proje hazırlanması ve imzalanması (2. Grup)
16 kW'ye kadar
...... Elk. İç tesisi plan, proje hazırlanması ve imzalanması (3. Grup)
150 kW 400 V'ye kadar
..... Elk. iç tesisi yapım işleri (1. Grup)
125 kW 400 V'ye kadar
..... Elk. iç tesisi yapım işleri (2. Grup)
75 kW 400 V'ye kadar
..... Elk. iç tesisi yapım işleri (3. Grup)
1500 kW 35 kV'ye kadar
...... tesislerin işletme ve bakımı (1. Grup)
1000 kW 35 kV'ye kadar
...... tesislerin işletme ve bakımı (2. Grup)
500 kW 400 V'ye kadar
...... tesislerin işletme ve bakımı (3. Grup)
1. 2. 3. Fen adamları gruplarının hepsi
Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,