Level 2 Level 4
Level 3

4. Hafta (Elektrik Çarpmaları)


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1000Ω ile 3300 Ω
220V’luk gerilim altında insan vücudu direnci ............ arasında değerler almaktadır.
1600 Ω ile 5000 Ω
Benzer şekilde 65V gerilim altında vücut direnci ............ arası değerler almaktadır.
65V = 1200Ω x 55mA
Temas Gerilim Sınırı
4 ayrı grup (bölge)
Etki bakımından akım .....altında incelenebilir.
1. Bölge Akımları
25mA’ya kadar olan akımlar,
2. Bölge Akımları
25mA – 80mA arasındaki akımlar,
3. Bölge Akımları
80mA üzeri akımlar,
4. Bölge Akımları
Amper mertebesindeki akımlar,
25mA’ya kadar olan akımlar (tanım)
Bu bölgedeki akımlar sadece hissedilirler, ölüm tehlikesi yoktur. Yaklaşık 45µA dil üzerinde, 1,3mA parmak uçlarında da hissedilebilir. Bayanlarda 6mA, erkeklerde ise 9mA’lık akım, kas kasılmalarına yol açabilir. 20mA’nın üzerindeki akım değerlerinde de kramplar başlar.
25mA – 80mA arasındaki akımlar (tanım)
Bu bölgede tansiyon yükselir, nefes alıp verme zorlaşır. Kalp düzensiz çalışmaya başlar. Kısa süreli çarpmalarda bir şok tesiri oluşur ancak zararsızdır. Kalpte meydana gelen fibrilasyon (ritim bozukluğu) geçicidir. Eğer bu bölgedeki akımın tesiri 30 saniyeden daha uzun olursa hasta şuurunu kaybeder ve ölüm gerçekleşebilir. Kalbin düzensiz çalışması nedeniyle beyin hücrelerine temiz kan taşınamayacağından dolayı vücutta kısmi felç ya da bitkisel hayat baş gösterir. Sonucunda da beyin ölümü gerçekleşir.
80mA üzeri akımlar (tanım)
Tehlikeli kalp fibrilasyonları bu bölgedeki akım değerlerinde meydana gelir. Akımın belli bir süre tesir etmesi durumunda kalp zarar görür ve ölüm gerçekleşir. Bu durum kalp ölümü olarak adlandırılır.
Amper mertebesindeki akımlar (tanım)
Daha çok yüksek gerilim kazalarında görülür. Kalp üzerindeki tehlikeli fibrilasyon 3. bölgeye göre daha düşük risk gösterir. Söz konusu akımın sebep olacağı yanma vb. zararların dışında kalp ritminin bozulması nedeniyle oluşacak durumdan yaralının kurtulma şansı daha yüksektir.
Sağ El - Gövde - Sol El
Direnç: %100 (1200 Ω)
Sağ El - Gövde - Sol El
Kalp Akım Katsayısı: 0,4
Eller - Gövde - Ayaklar
Direnç: %75
Eller - Gövde - Ayaklar
Kalp Akım Katsayısı: 0,8
Sol El - Göğüs
Direnç: %50
Sol El - Göğüs
Kalp Akım Katsayısı: 1,5
Sağ El - Göğüs
Direnç: %50
Sağ El - Göğüs
Kalp Akım Katsayısı: 1,3
Eller - Göğüs
Direnç: %25
Eller - Göğüs
Kalp Akım Katsayısı: 1,1
Spazm
En temel haliyle, sinir hücrelerinin tahribatı sonucu meydana gelen, ani kas sıkışmalarıdır
Tetanik Kasılma
Uyartıların hızlı bir biçimde yenilenerek, kasın gevşemeden sürekli kasılması halidir.
Kas Spazmı
Tetanik kasılmalar diye adlandırılan kasılma biçimi, ...........'na yol açar
50Hz’lik bir dalga, 10-40mA aralığında
İskelet kaslarında.............................., tetanik kasılmalara yol açabilir.
fleksör kaslar
Vücut üzerinde bükülme hareketi yapan ........................, güçlü kaslar olduklarından, tetanik kasılma sırasında temas yüzeyinin bırakılması zorlaşır.
Ventriküler fibrilasyon
Kalbin mekanik pompa işlemi yönünden koordinasyonsuz, düzensiz ve mekanik olarak etkisiz kasılması durumudur.
Fibrilasyon Eşiği
Vücut üzerinde ventriküler fibrilasyona yol açan en küçük akım değeridir
Kardiyak Arest
Kalbin kan pompalama işlevinin tamamen durmasıdır
Kardiyak Siklus
Bir kalp atımının başlangıcından bir sonraki kalp atımının başlangıcına kadar gerçekleşen kalp olayıdır
5mA
Zararsız maksimum akım değeridir.
1mA altı
Ağrısız şok, kas kontrolü var. Obje bırakılabilir.
8-15mA Aralığı
Ağrılı şok, kas kontrolü var.
15-20mA aralığı
Ağrılı şok, kas kontrolü yok.
20-50mA aralığı
Ağrılı ciddi kas spazmları, solunum zorluğu
100-200mA aralığı
Ventriküler Fibrilasyon akım aralığı
200mA ve üstü
Ciddi yanıklar, ciddi kasılmalar
interkostal kaslar
Kaburga arasındaki kaslardır.
diyafram ve interkostal kaslar
Solunum kasları spazmı sırasında ........................ etkilenir.
Konjesif Kalp yetersizliği ve Hipoksi
Solunum kasları spazmı sırasında ...................... OLAYLARI ortaya çıkabilir.
Konjestif Kalp Yetersizliği
Kalbin pompalama işlemini iyi yapamaması anlamında kullanılır. Bu durumda, kalp genişler ve hızlı atmaya başlar. İş yükü nedeniyle zayıflar ve pompalama yeteneğini kaybeder. Akciğerlerde sıvı birikir, nefes darlığı öksürük ve vücutta ödemler oluşur.
Hipoksi
Bir doku ya da organa metabolik işlevleri için gereğinden daha az oksijen gelmesi durumudur.
asfiksi
Uzun süreli hipoksi durumunda .......... meydana gelir.
asfiksi (tanım)
Oksijen yetersizliğinden boğulmadır. Önce bilinç kaybolur. Ardından ölüm gerçekleşir.
Asfiksi
.................. sonrası meydana gelen ölümlerde 30 saniye içerisinde göz kapağı gibi gevşek dokularda toplu iğne başı büyüklüğünde, küçük peteşi kanamaları görülür.
EKT
Şizofreni ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan yöntemdir. Hastanın şakakları üzerine 2 elektrot yerleştirilir ve elektrik akımı ile beyin uyarılır. Tedavi sırasında geçici bir epilepsi ortaya çıkar. Bilinç kaybı oluşur.
Elektrik Yanıkları
Temas Yanıkları, Ark Yanıkları, Yıldırım Yanıkları ve Termal yanıklar olmak üzere 4'e ayrılır.
Temas Yanıkları
Akım taşıyan bir cismin vücuda değmesi ile oluşan yanıklardır. Temas noktasında deri çukurlaşır ve kararır. Halka şeklinde kabarır. Deri altında küçük ısı boşlukları meydana gelir. Genellikle ağrısız yanıklardır.
Ark Yanıkları
Elektrik arkının deriye sıçraması sonucu oluşurlar. Deri üzerinde küçük soluk noktalar halinde izler bırakırlar.
Yıldırım Yanıkları
Vücut üzerinde ağaç dalı ya da timsah derisi şeklinde izler (Lichtenberg şekilleri) meydana getirirler.
Termal Yanıklar
............. sonucunda oluşacak olan semptomlar temel olarak su kaybı ile bağlantılıdır.
Hipovolemik Şok
Damar içi sıvı miktarının azalması sonucu meydana gelen şok türüdür. Belirtileri mide bulantısı, hızlanmış nabız, susuzluk hissi ve huzursuzluktur.
Septik şok
Hipovolemik şoktan sonra yeterli miktarda sıvının vücuda verilmesine karşın kan basıncının halen düşük kalması durumudur. Septik şoka bağlı olarak, böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşebilir
Elektrik Çarpılmasında Yapılması Gerekenler
Enerji kesilmesi gerekir,
Elektrik Çarpılmasında Yapılması Gerekenler
Mutlak suretle bir yalıtkan kullanılarak, yaralının temas yüzeyi ile ilişkisi kesilir,
Elektrik Çarpılmasında Yapılması Gerekenler
Yaralı bilinç kaybına uğramış ve soluk almıyorsa, suni teneffüs yapılır,
Elektrik Çarpılmasında Yapılması Gerekenler
Yaralı bilinçsiz fakat solunum normal ise, meydan gelen şok durumunun önlenmesi amacıyla ayaklar yukarıya kaldırılır. Kan akışı hızlandırılmaya çalışır,
Elektrik Çarpılmasında Yapılması Gerekenler
Bilinç yerinde ve soluk alıp vermede problem yoksa yaralı sakinleştirilir. Eğer varsa yanık tedavisi uygulanabilir,
Elektrik Çarpılmasında Yapılması Gerekenler
Yetkili birimlerin bilgilendirilmesi gereklidir,