Level 3 Level 5
Level 4

5. Hafta (Topraklama)


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Topraklama
............ işletme akım devresinin bir noktasının ya da bir tesisin akım taşımayan iletken kısımları ile toprak arasında iletken bir bağ kurmaktır.
Topraklama
İşlevleri yönünden, Koruma Topraklaması, İşletme Topraklaması, Fonksiyonel Topraklama olmak üzere 3'e ayrılır.
Koruma Topraklaması
İnsanları, hayvanları ve tüm canlıları tehlikeli dokunma ve adım gerilimlerine karşı korumak için gerilim altında olmayan tesis bölümlerinde gerçekleştirilen topraklama sistemidir. Tesise ait metal aksamlar topraklayıcılara ya da topraklanmış bölümlere bir iletken yardımıyla bağlanırlar.
İşletme Topraklaması
Elektrik tesislerinde bulunan işletme araçlarının aktif bölümlerinin topraklanması işlemidir. Amacı tesisin normal işletimini sağlamaktır.
Fonksiyonel Topraklama
Yıldırımdan koruma sistemleri, raylı sistemler vb. özel noktalarda gerçekleştirilen topraklama çeşitleridir.
Topraklama Ekipmanları
Topraklama Elektrotu (Topraklayıcı), Topraklama İletkeni, Bağlantı Elemanları olmak üzere 3'e ayrılır.
Topraklama Elektrotu (Topraklayıcı)
Toprağa gömülü ve toprakla iletken bir bağlantısı bulunan iletken parçalardır. Yapılarına göre 3’e ayrılırlar. ÇUBUK TOPRAKLAYICI, ŞERİT TOPRAKLAYICI, LEVHA TOPRAKLAYICI
Şerit Topraklayıcılar
Yuvarlak ya da örgülü iletkenden imal edilirler ve genellikle derine gömülmeyen topraklayıcılardır. Zeminin elverişli olması arasında, 0,5 metre veya 1 metre arasındaki mesafeye gömülmeleri yeterlidir. Uzunluğu istenilen direnç seviyesine göre değiştirilebilir. Farklı şekillerde (yıldız veya halka) yerleştirilebilirler.
Levha Topraklayıcılar
Dolu ya da delikli levhadan yapılan topraklayıcılardır. Diğer topraklayıcılara göre daha derine ve dikey olarak gömülürler. Levha üst yüzeyinin minimum 1 metre derinlikte olması istenir. Direncin azaltılması amacıyla 1’den fazla kullanılabilirler. Bu durumda 2 elektrot arasındaki mesafe EN AZ 3 metre olmalıdır.
Topraklama İletkeni
Toprak iletkeninin amacı topraklanacak metal nokta ile topraklama elektrodu arasında iletken bir yol oluşturmaktır.
Bağlantı Elemanları
Bağlantı elemanları (veya ekipmanları), topraklama iletkeninin elektrota ve topraklanacak noktaya tespit edilmesini sağlar. Kesinlikle gevşek olmamalıdır yoksa direnç artışına neden olur. Bu durumda arıza akımı düşer ve koruma elemanları işlevini tam olarak yerine getiremez.
Topraklama Dirençleri
Toprağın özgül direnci (ρ) ve Yayılma Direnci (Ω) olmak üzere 2'ye ayrılır.
Toprağın Özgül Direnci
Özgül toprak direnci, toprağın göstermiş olduğu öz direnç olarak tanımlanır. Genellikle “Ωm” cinsinden ifade edilir. Kenar uzunluğu 1m olan bir küpün 2 yüzeyi arasındaki direnç değeridir.
Yayılma Direnci (Ω)
Bir topraklayıcı ile referans toprak arasındaki direnç olarak tanımlanır.
Topraklama Sistemlerinin Yapılarına Göre Sınıflandırılması
TT, TN, IT Tipi şebekeler olmak üzere 3 sınıfa ayrılırlar.
TT Tipi Şebeke
İşletme açısından ucuzdur,
TT Tipi Şebeke
Hesaplamaları kolaydır,
TT Tipi Şebeke
Mevcut tesis rahatlıkla genişletilebilir,
TT Tipi Şebeke
Kaçak akımı küçük bir değerde sınırlandırmak için ayrı topraklama noktaları yapılmalıdır,
TT Tipi Şebeke
Nötrden ayrı olarak koruma hattına ihtiyaç duyulur,
TT Tipi Şebeke
Toprak iletkeni kopunca ya da gevşek bağlanırsa işlevini yerine getiremez,
TN Tipi Şebeke
TN-C, TN-S, TN-C-S gibi şebekelere ayrılır.
TN Tipi Şebeke
Montajı ucuz ve kolay bir sistem (Topraklama kazığına gerek yok),
TN Tipi Şebeke
Faz iletkeni 10mm2’den büyük ise nötr ile koruma iletkeni ortak kullanılabilir,
TN Tipi Şebeke
Kaçak akım koruma elemanlarına gereksinim duyulmayabilir,
TN Tipi Şebeke
Kısa devre akımları yüksektir,
TN Tipi Şebeke
İşletme bakımdan pahalıdır. Çünkü her yalıtım hatası kısa devreye eşdeğerdir,
TN Tipi Şebeke
Yangın riski bulunur,
TN Tipi Şebeke
Kablo uzunluklarından dolayı hesaplamalarda güçlükler vardır,
TN Tipi Şebeke
Mevcut sistemin genişletilmesi durumunda tüm hesaplamaların yeniden yapılması gerekir (TN)
IT Tipi Şebeke
Sistemin sürekli olarak yalıtım cihazları ile izlenmesi sağlanır. Böylelikle maksimum hayati koruma sağlanmış olur,
IT Tipi Şebeke
Hastaneler gibi hiçbir kaçak akıma müsaade edilmeyen özel yerlerde kullanılabilen tek topraklama sistemidir,
IT Tipi Şebeke
Mevcut sistemin genişletilmesi durumunda tüm hesaplamaların yeniden yapılması gerekir (IT)
IT Tipi Şebeke
Sistem üzerinde kullanılan yalıtım cihazlarının yüksek maliyetleri vardır,